top of page
Zoeken
  • Jessica Young

Het (hoog) gevoelig kind en prikkels

De Thalamus

Er is een mechanisme in ons zenuwstelsel dat een overduidelijke selectie maakt uit de grote hoeveelheid prikkels, zodat we niet overspoeld raken.

De thalamus, samen met de hypothalamus en de daaraan hangende hypofyse, wordt gerekend tot de tussenhersenen. Hij fungeert als een koppeling of schakelstation voor allerlei informatie van de zintuigen op weg naar de hersenschors, maar vormt ook een onderdeel van circuits in de hersenen die betrokken zijn bij de sturing van beweging en emoties, het limbisch systeem genoemd.

Samen met een orgaantje dat de amygdala heet, zorgt het ervoor dat emoties bewaard blijven en we ons deze kunnen herinneren. Bij (hoog) sensitieve/paranormale kinderen (en ook volwassenen) lijkt het erop dat de amygdala overgevoelig is voor emoties, waardoor deze langer blijven hangen en echt als lastig ervaren kunnen worden.

Het energiesysteem en de zintuigen zijn bij het (hoog)gevoelige kind zo genuanceerd afgesteld dat alle prikkels vanuit hun omgeving vele malen heftiger binnenkomen dan bij het gemiddelde 'gewone' kind.

Prikkelregulatie


. Rust en Regelmaat in het dagritme terugbrengen. Hanteer zoveel mogelijk vaste patronen volgens vaste tijdstippen;

. Even niets doen. We hebben de neiging om een kind constant bezig te willen houden, terwijl rust en even niets doen de hersenen de kans geeft om tot rust te komen.

. Televisie en radio. Vermijd het kijken van heftige programma's (liefst de hele dag) maar met name voor het slapengaan. Denk ook aan tekenfilms die emotioneel te belastend kunnen zijn.

. Lees voor het slapengaan iets luchtigs en meditatief voor. Bewaar huiswerkopdrachten voor overdag zodat de hersenactiviteit tot rust kan komen. In de slaap wordt de hele dag verwerkt en lichaamsprocessen hersteld.

. Biedt het kind een eigen plek. Laat het kind werken in een ruimte waar het plezierig is. Dit verschilt per kind. De een vindt een woonkamer waar nog gerommeld wordt prettig om te leren, een ander kind wilt graag in stilte werken.Bron: Handboek voor overgevoelige kinderen Norma Prikanowski


26 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page